fbpx

Hamilelikte Mide Bulantısı İçin Okunacak Dua

24.11.2021
7.490
Hamilelikte Mide Bulantısı İçin Okunacak Dua

Hamilelikte mide bulantısı için okunacak dualar sayesinde bu şikâyetten kurtulmak ve şikâyetin şiddetini azaltmak mümkün. Özellikle erken gebelik döneminde anne adayları şiddetli mide bulantısı yaşayabilirler. Bu normal kabul edilen bir durum olsa da can sıkıcı ve rahatsız edici olabilir.

Hamilelikte mide bulantısı için okunacak dua okuyarak bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Dua etmeden önce abdest almak ve içten gelen şekilde bu duayı tekrar etmek önemlidir. Tekrar sayısı şiddet göre değişkenlik gösterir. Ne kadar çok tekrar edilirse o kadar iyi olur ve şifası görülebilir.

Hamilelikte Mide Bulantısı için Dua

Hamilelikte mide bulantısı için dua sıklıkla okunabilir. Hamileyken mide bulantısı genelde sabah olur, ancak mideniz ne zaman bulanırsa aşağıdaki dua okunmalıdır:

Ve minennâri sitran ve hicâbâ.

Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.

Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur’ân.

Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kur’ân.

Verfa’ deracâtina bi fadîletil-Kur’ân.

Ve keffir ‘annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur’ân. Yâ zel-fadli vel-ihsân.

Allâhümme tahhir kulûbenâ.

Vestur ‘uyûbenâ.

Ves-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘âlihî ve sahbihî ecme’în.

Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-‘alîm.

Ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-Rahîm.

Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı.

Uzun Süren Mide Bulantısı için Okunacak Dua Nedir?

Hamilelikte mide bulantısı için okunacak dualar kadınların bu rahatsızlığını azatmak için oldukça faydalı bir manevi reçetedir.

Uzun süren mide bulantısı için okunacak dua şu şekildedir:

Veğfir ümmehâtinâ.

Ve eslih dînenâ ve dünyânâ.

Ve şeddid şemle a’dâina.

Vehfaz ehlenâ ve emvâlenâ ve bilâdenâ min cemî’l-âfâti ve’l-emrâdi ve’l-belâyâ.

Ve sebbit akdâmenâ, ven-surnâ ‘alel-kavmil-kâfirîn. Bi hurmetil-Kur’ânil-‘azîm.

Allâhümme belliğ sevâbe mâ kara’nâhü.

Ve nevvir mâ televnâhü ilâ rûhi seyyi

Şiddetli Mide Bulantısı için Okunacak Dua Nedir?

Yüksek şiddetli mide bulantısı için okunacak dua öncesi abdest alınır ve şu okunur:

Ayrıca faydalı bilgiler bulacağınız bu yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz:  Hamilelikte Anne Uyurken Bebek Ne Yapar?

Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.

Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur’ân.

Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur’ân.

Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur’ân.

Ve elbisnâ bi hil’atil-Kur’ân.

Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur’ân.

Hamilelikte mide bulantısı için okunacak dua sonrası mide bulantısı son bulacaktır.

Sabahları Mide Bulantısı için Okunacak Dua Nedir?

Hamileyken mide bulantısı özellikle sabah yataktan kalkınca daha şiddetli ve sık görülür. Hamilelikte mide bulantısı için okunacak dualar, sabah okunursa bu rahatsızlığın azalması Allah’ın izniyle mümkündür.

Sabahları hamilelikte mide bulantısı için okunacak dua şu şekildedir:

El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.

Vel-‘âkibetü lil-müttekîn. Velâ ‘udvâne illâ ‘alezzalimîn.

Ves-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammed’in ve ‘âlihî ve sahbihî ecme’în.

Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-‘alîm.

Ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-Rahîm.

Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur’ânil-‘azîm.

Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-‘âlemîn.

Va’fü ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm.

Akşam Vakti Görülen Mide Bulantısı için Okunacak Dua Nedir?

Hamilelikte mide bulantisi icin okunacak dua
Hamilelikte mide bulantısı için okunacak dua

Akşam vakti görülen mide bulantısı için okunacak dua şu şekilde sıralanabilir:

Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur’ân.

Ve ‘âfinâ min külli belâid-dünyâ ve ‘azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur’ân.

Verham cemî’a ümmet-i Muhammed’in yâ Rahîmü yâ Rahmân.

Allâhümec’alil-Kur’âne lenâ fid-dünyâ karînâ.

Ve fil-kabri mûnisâ.

Ve fil-kıyâmeti şefî’ân ve ‘ales-sırâti nûrâ.

Ve ilel-cenneti rafîkâ.

Ve minennâri sitran ve hicâbâ.

Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.

Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur’ân.

Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kur’ân.

Verfa’ deracâtina bi fadîletil-Kur’ân.

Ve keffir ‘annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur’ân. Yâ zel-fadli vel-ihsân.

Allâhümme tahhir kulûbenâ.

Vestur ‘uyûbenâ.

Veşfi merdânâ.

Vekdi duyûnenâ.

Ve beyyid vücûhenâ.

Verfa’ deracâtina.

Verham âbâenâ.

Ağrı ve Mide Bulantısı için Okunacak Dua Nedir?

Ağrı ve mide bulantısı için okunacak dua öncesinde şükretmek gerekir. Sonrasında kişi mide bulantısı geçsin diye şu duayı 15 kere tekrar eder:

Ayrıca faydalı bilgiler bulacağınız bu yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz:  Maya Takvimi Cinsiyet Hesaplama Nasıl Yapılır?

Vehfaz ehlenâ ve emvâlenâ ve bilâdenâ min cemî’l-âfâti ve’l-emrâdi ve’l-belâyâ.

Ve sebbit akdâmenâ, ven-surnâ ‘alel-kavmil-kâfirîn. Bi hurmetil-Kur’ânil-‘azîm.

Allâhümme belliğ sevâbe mâ kara’nâhü.

Ve nevvir mâ televnâhü ilâ rûhi seyyidinâ Muhammedin sallâllahü te’âlâ ‘aleyhi ve selem.

Ve ilâ ervâhi âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâ’ıhî ve cemîı’ zürriyyâtihî rıdvânullâhi te’âlâ ‘aleyhim ecma’în.

Ve ilâ ervâhi âbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve ehavâtinâ ve evlâdina ve akribâinâ ve ehibbâinâ ve asdikâinâ ve esâtîzinâ ve limen kâne lehû hakkun ‘aleynâ ve li cemî’ıl-mü’minîne vel-mü’minâti vel-müslimîne vel-müslimâti, el-ahyâi minhüm vel-emvâti.

Yâ kâdiyel-hâcâti! Yâ mücîbed-d’avâti! İstecib du’âenâ bi rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.

Veğfir ümmehâtinâ.

Ve eslih dînenâ ve dünyânâ.

Ve şeddid şemle a’dâina.

Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.

Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur’ân.

Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kur’ân.

Verfa’ deracâtina bi fadîletil-Kur’ân.

Ve keffir ‘annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur’ân. Yâ zel-fadli vel-ihsân.

Allâhümme tahhir kulûbenâ.

Vestur ‘uyûbenâ.

Veşfi merdânâ.

Vekdi duyûnenâ.

Ve beyyid vücûhenâ.

Verfa’ deracâtina.

Verham âbâenâ.

El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.

Vel-‘âkibetü lil-müttekîn. Velâ ‘udvâne illâ ‘alezzalimîn.

Hamilelikte mide bulantısı için okunacak dualar ayrıca hamileyken oluşan diğer sıkıntıların giderilmesi için de okunabilir.

Hamileyken Düşük Olmaması İçin Dua yazımızı da okumanızı öneririz.

Özellikle geçmek bilmeyen ve sizi gıdasız bırakan mide bulantısı için dualar sizi bu zorlu durumdan kurtaracaktır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Yazı içeriği tüm hakları saklıdır ve izinsiz olarak kullanılamaz.