fbpx

Hamile Kalmak İçin Okunacak Dua ve Sureler

16.10.2021
2.581
Hamile Kalmak İçin Okunacak Dua ve Sureler

Hamile kalmak için okunacak dua ve sureler, evlat sahibi olmak isteyen her çift için önerilen surelerdir. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadın ve erkeklerin dua okumaları tavsiye edilmektedir.

Hamile kalmak için etkili dualar olduğu bilinmektedir. İnanç ve Allah’a yakarışın özü olarak bilinen dualar ile hayırlı ve sağlıklı bir evlat sahibi olmak mümkündür.

Hamile kalmak için okunacak dua ve sureler arasında en çok başvurulan ve bilinen dua; “İnne rabbeke hüve’I-hallâku’l-alîm.” Bu ayeti kerime üç ay boyunca yatmadan önce gece 1267 kez okunması tavsiye edilmektedir. Ancak buradaki sayıya çok takılmamanızı ve içten gelerek dua etmenin önemli olduğunu özellikle belirtmek isteriz.

Yukarıdaki Hicr 15/86 ayeti Türkçe meali ‘Muhak­kak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir’ anlamına gelmektedir ve geniş bir fazileti vardır.

Hamile kalmak için okunacak dua ve surelerden bir diğeri de “HüvaIIahü’l-hâliku’l-bâriü”dir. Bu Haşr suresi 59/24 ayetinin Türkçe meali ‘O yaratandır ve yok­tan var edendir’ anlamındadır. Bu Ayetin gece 1054 kez okunması gerektiğini belirten kaynaklar olsa da önemli olanın içtenlikle ve inançla okunması olduğunu belirtmek isteriz.

Şura suresinin 42/9 Ayeti “Fallâhu hüve’l-veliyyü ve hüve yuhyî” çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara önerilen bir diğer hamile kalmak için okunacak dua ve surelerdendir. Hamile kalmak için ilişkiden önce okunması önerilir.

Çocuk sahibi olmak istiyorsanız siz de hamile kalmak için okunacak dua ve sureleri sitemizde bu sayfadan okuyabilir ve kolayca öğrenebilirsiniz. Siz değerli okuyucularımıza hamile kalmak için okunacak dua ve sureler nelerdir? Çocuk sahibi olmak için okunacak duaları araştırdık. Sonuna kadar okumanızı ve yazı sonunda bulunan yorum bölümünde diğer çocuğu olmayan kadınlara dualarınızı yazmanızı bekliyoruz. Allah isteyen herkese hayırlı ve sağlıklı bir evlat nasip etmesi için hep birlikte dua edelim.

Hamile Kalmak için Meryem Suresi

Meryem suresi, hamile kalmak isteyen kadınların başlıca okuması gereken sureler arasındadır. İsmini Hz. Meryem’den alan bu sure sadece hamile kalmak isteyen kadınlar için değil tüm bebek sahibi olmayı düşünen ya da olacak olan kadınlar için okunması son derece önemli bir suredir.

Hamile kalabilmek için okunan Meryem Suresi faziletleri başlıca şunlardır:

 • Hamile kalmak isteyen bir kadın Meryem Suresi’ni okumalıdır. Bu sure sayesinde hamile kalması kolaylaşır.
 • Belirli ya da belirsiz bir neden dolayı sürekli olarak düşük yapan kadınların da Meryem Suresi’ni okumaları ve dua etmeleri son derece önemlidir.
 • Hamile olup yakın zamanda doğum yapacak kadınların da Meryem Suresi’ni okumaları faydalarına olacaktır. Bu sure sayesinde daha az sancılı ve daha sağlıklı bir doğum süreci atlatılabilir.

Hamile kalmak için okunacak dua ve surelerden olan Meryem Suresi’nin anlamı ise şöyledir:

Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır! Bana lütf-u kereminden öyle bir vâris nasib et ki bana da Yâkub hanedanına da vâris olsun. Onu, razı olacağın bir insan eyle ya Rabbî!

Meryem Suresi ele ilgili daha fazla bilgi için Hamile Kalmak İçin Meryem Suresi başlıklı yazımızı mutlaka okuyun.

Hamile Kalmak İçin Ayet-El Kürsi

Hamile Kalmak Icin Ayet El Kursi
Hamile Kalmak İçin Ayet El Kursi

Ayet-el Kürside hamile kalmak için okunabilecek dualar arasında önemli bir yerdedir. Bu dua sayesinde kişi Allah’tan hayırlı bir evlat dileyebilir. Hamile kalmak için okunacak dua ve surelerde en önemli husus istenilen evladın hayırlı olmasıdır.

Ayet-el Kürsi duası Türkçe okunuşu aşağıdaki gibidir:

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. “Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayet-el Kürsi duası Bakara Suresi 255. Ayeti’dir.

Ayrıca faydalı bilgiler bulacağınız bu yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz:  Klomen Kullanımında İkiz Gebelik

Hamile kalmak için okunacak dua ve surelerden olan Ayet-el Kürsi anlamı ise şöyledir:

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayet-el Kürsi duasının faziletleri saymakla bitmeyecek kadar fazladır. Ayet-el Kürsi, hamile kalmak için okunacak dua ve sureler içinde önemli bir yere sahiptir.

Hamile Kalmak İçin Kenzül Arş Duası

Hamile kalmak için Kenzül Arş duası evlat sahibi olmak isteyen çiftlerin etmesi gereken dualardan biridir. Hem hamile kalmak isteyen kadın hem de evlat sahibi olmak isteyen erkeğin etmesi gereken bir duadır. Hamile kalmak için okunacak dua ve surelerden olan Kenzül Arş dilek duası olma özelliği taşır.

Hamle kalmak için Kenzül Arş duasının Türkçe okunuşu aşağıdaki gibidir:

 • Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.
 • La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.
 • Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.
 • La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
 • Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.
 • Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.
 • Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.
 • Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.
 • Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke
 • alettûri aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe
 • razaktehel cennete aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.
 • İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.
Ayrıca faydalı bilgiler bulacağınız bu yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz:  Bebeğin Cinsiyetini Belirlemek Mümkün Mü?

Hamile kalmak isteyen kadınların ve evlat sahibi olmak isteyen erkeklerin Ayet-el Kürsi duası sonrası etmeleri gereken dua bu duadır. Kenzül Arş hamile kalmak için okunacak dua ve sureler içinde en etkili olanlardan birisidir diyebiliriz.

Hamile Kalmak İçin Şahmeran Duası Nasıl Edilir?

Hamile Kalmak Icin Sahmeran Duasi
Hamile Kalmak İçin Şahmeran Duası

Hamile kalmak için Şahmeran duası da evlat sahibi olmak isteyenlerin etmesi gereken bir duadır.

Hamile kalmak için okunacak Şahmeran duası Türkçe okunuşu aşağıdaki gibidir:

 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hayyu’l Kayyum

 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aliyyu’l hâkim
   
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’s Semiu’l Alim

 • Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rahmanü’r Rahim
   
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Vahidü’l Ehad
   
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ferdü’l Varid
   
 • Allah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r Rahim
   
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aziz’ur Rahim
   
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’z Zahiru’l Batın
   
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ahadu’s Samed
   
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Fettahu’l Alim
   
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Azizu’l Alim
   
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hannanu’l Mennanu Deyyan
   
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Kadiru’l Kadir
   
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’ Rafiu’l Alim
   
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rabbü’l Arş’il Azim
   
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Meliku’l Kudüs

 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hakku’l Mübin
   
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Baisü’l Varis
   
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Esmau’l Hüsna
   
 • Hüve’l Hayy’u la ilahe illa Hu Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn
   
 • Sübhane Birahmetike ya Erhame’r -rahimin.
 •  Ve’l Hamdu -lillahi Rabbi’l Alemin

Çocuk sahibi olmak için okunacak Şahmeran duası anlamı ise aşağıdaki gibidir:

Her şeye hayat verip onları ayakta tutan, gerçek hayatın tek sahibi olan Rabbim, senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce Rabbim gizli ve saklı olan her şeyi sen bilirsin ve işitirsin. Sen en merhametlisin. Her şeyin tek yaratıcısı, ortağı olmayan ve yalnız yaratıcısı Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Eşi ve benzeri olmayan, bulunmayan Rabbim. Sen yarattıklarına merhametli ve şefkatli olansın. Azameti çok büyük olan, her şeye galip gelen Rabbim senden başka bir ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile işiten ve bilen Allah’ım, her şeye gücü yetmekte olan Kadir Allah’ım, büyük arş ve her şeyin sahibi, tüm acizlikten, gafletten, hatalardan uzak olan Allah’ım senden başka bir ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların hak sahibi Allah’ım, senden başka bir ilah yoktur. Tüm güzel isimler ancak senindir ve senin içindir.

Gebe kalmak isteyen kişiler gönülden bir şekilde isteyerek Şahmeran Duasını ederler ise olumlu sonuç alabilirler.

Hamile Kalmak İçin Ali İmran Suresi

Hamile kalmak için Ali İmran suresihamile kalmak isteyen kadınlar için önerilen bir başka suredir. Ali İmran Suresi 38. ayet okunarak evlat sahibi olmak için dua edilebilir.

Hamilelik ve çocuk sahibi olmak için bu surenin 38.Ayetinin Türkçe okunuşu aşağıdaki gibidir:

Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayru”l-vârisîn 

Rabbi heblî minledünke zürriyeten tayyibeten.İnneke semîü’d-duâ

Hamile kalmak için Ali İmran Suresi 38. Ayeti Türkçe meali ise şöyledir:

Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.

Hamile kalmak için okunacak dua ve sureler başlıca bunlardır. Kişiler temiz niyetleri ile dua ederler ise Allah mutlaka onları duyacaktır ve haklarında hayırlı olanı nasip edecektir. Ayrıca, Hamile Kalmak İçin Okunacak Dualar başlıklı yazımızı okumanızı özellikle tavsiye ederiz.

Hamile kalmak için okunacak dua ve sureler yazımızı beğendiyseniz mutlaka sosyal ağlar ve arkadaşlarınızla paylaşın. Yorumlarınızı ve diğer annelere dua isteklerinizi aşağıdaki yorum bölümünden yazabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Deryafadik dedi ki:

  Hamile kalmak için Enbiya suresini de okumanızı tavsiye ederim. Denenmiş hamile kalma duası budur.

Yazı içeriği tüm hakları saklıdır ve izinsiz olarak kullanılamaz.