Hamile Kalmak İçin Meryem Suresi

13.10.2021
1.867
Hamile Kalmak İçin Meryem Suresi

Bebek sahibi olmak isteyen kişiler, sık sık dua gibi manevi yola da başvururlar. Hamile kalmak için Meryem Suresi en sık okunması gereken surelerden biridir.

Meryem Suresi, Hz. Zekeriya aleyhisselamın çocuk sahibi olmak için ettiği dua olarak da bilinir. Hz. Zekeriya aleyhisselamın çocuk sahibi olmak için 3. ve 6. ayetleri okuduğu rivayet edilir. Bu nedenle, çocuk sahibi olmak ve Hamile kalmak için Meryem Suresi sık sık okunmalıdır.

Yine Al-i İmran Suresi 38 numaralı ayette Hz. Zekeriya aleyhisselamın dua ettiğinden bahsedilir.

Hamile kalmak için Meryem Suresinin kaç defa okunması konusunda çok fazla takıntılı olmamanızı, önemli olanın niyet ve içtenlik olduğunu belirtmek isteriz.

Hamile Kalmak İçin Meryem Suresi Nasıl Okunur?

Hamile kalmak için Meryem Suresi 41 gün boyunca günde bir defa okumalıdır. Her sure bitimin tilavet secdesi getirilmelidir. Dua ederken Allah’tan hayırlı bir evlat istenmelidir.

Meryem suresini hamile kalmak için okuyabileceğiniz gibi videodan dinleye de bilirsiniz.

Hamile kalmak için Meryem Suresi

Duayı eden kişi kadın ise, adet döneminde sureyi eşine okutmalıdır. Bu sayede okunan suresi sayısı 412’ye tamamlanır. Eksik olmaması ibadetin bütünlüğü açısından son derece önemlidir.

Hamile kalmak için Meryem Suresi Okunuşu?

Hamile kalmak icin Meryem Suresi okunusu
Hamile kalmak için Meryem Suresi okunuşu

Hamile kalmak için Meryem Suresinin okunuşu aşağıdaki gibidir:

 • Kef ha ya ayn sad
 • Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya
 • İz nada rabbehu nidaen hafiyya
 • Kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra’sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya
 • Ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya
 • Yerisüni ve yerisü min ali ya’kube vec’alhü rabbi radıyya
 • Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec’al lehu min kablü semiyya
 • Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya
 • Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey’a
 • Kale rabbic’al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya
 • Fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya
 • Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme abiyya
 • Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya
 • Ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya
 • Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb’asü hayya
 • Vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şerkıyya
 • Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya
 • Kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya
 • Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya
 • Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya
 • Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec’alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya
 • Fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya
 • Fe ecaehel mehadu ila ciz’ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya
 • Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya
 • Ve hüzzı ileyki bi ciz’ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya
 • Fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya
 • Fe etet bihı kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci’ti şey’en feryya
 • Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev’iv ve ma kanet ümmüki beğıyya
 • Fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya
 • Kale innı abdüllahi ataniyel kitabe ve cealenı nebiyya
 • Ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya
 • Ve berram bi validetı ve lem yec’alnı cebbaran şekıyya
 • Vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb’asü hayya
 • Zalike ıysebnü meryem kavlel hakkıllezı fıhi yemterun
 • Ma kane lillahi ey yettehıze miv veledin sübhaneh iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekun
 • Ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa’büduh haza sıratum müstekıym
 • Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym
 • Esmı’bihim ve ebsır yevme ye’tunena lakiniz zalimunel yevme fı dalalim mübın
 • Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü’minun
 • İnna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürceun
 • Vezkür fil kitabi ibrahım innehu kane sıddıkan nebiyya
 • İz kale li ebıhi ya ebeti lime ta’büdü ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey’a
 • Ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem ye’tike fettebı’nı ehdike sıratan seviyya
 • Ya ebeti la ta’büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asıyya
 • Ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya
 • Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya
 • Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya
Ayrıca faydalı bilgiler bulacağınız bu yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz:  Prolaktin Hormonu Yüksekliği Ne Yapar?

Hamile Kalmak İçin Meryem Suresi Anlamı Nedir?

Hamile kalmak icin Meryem Suresi anlami
Hamile kalmak için Meryem Suresi anlamı

Hamile kalmak için Meryem Suresi meali şöyledir: (Zekeriyya) Dedi ki: “Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle tutuştu; ben sana dua etmekle mutsuz olmadım. Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım, benim karım da bir kısır (kadın)dır. Artık bana Kendi Katından bir yardımcı armağan et. Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim, onu razı olunan kıl.” (Meryem Suresi, 3-6)

Meryem Suresi ile Hangi Sure Okunabilir?

Hamile kalmak için Meryem Suresi ile bitlikte tavsiye edilen kişinin dua niyetine ve anlamına göre değişiklik gösterebilir. Önemli olan duanın içtenlikle edilmesidir.

Çocuk sahibi olmak ve Hamile kalmak için Meryem Suresi ile Kenzül Arş duası sabah namazı sonrasında okunabilir.

Hamile kalmak için Meryem Suresinden sonra 7 defa Ayetel Kürsi ve sonrasında Türkçe meali de okunabilir.

Hamile Kalmak İçin Meryem Suresi Hurmaya Nasıl Okunur?

Çocuk sahibi olmak için 41 adet hurmaya Meryem Suresi okuma, bebek isteyen kişilere bolca tavsiye edilen yöntemlerden biridir. Bu ibadeti yapmak isteyen kişiler bebek sahibi olmak niyeti ile 41 tane hurmanın her birine ayrı ayrı Meryem Suresi’ni okur. Ardından bu okunmuş hurmalar hamile kalmak isteyen kadına yedirilir.

Hamile kalmak için Meryem Suresini okuduysanız, Hamile Kalmak İçin Okunacak Dualar başlıklı yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye eder ve konuyla ilgili görüşlerinizi yorum bölümüne yazmanızın diğer dua eden annelere faydalı olacağını belirtmek isteriz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Yazı içeriği tüm hakları saklıdır ve izinsiz olarak kullanılamaz.